-
-
UK - Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας
Facebook
UK -

Κατατέθηκε για  συζήτηση και ψήφιση η Βουλή το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, που κατατέθηκε το καλοκαίρι. Συνοπτικά, τα παρακάτω αποτελούν τα 18 κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου :

•Θεσπίζει ένα εθνικό ενδεικτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για τελική κατανάλωση ενέργειας έως 18,4εκατ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ), μέχρι το 2020 (άρθρο 3).  

•Εκπονεί ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ανά τριετία (άρθρο 4).•Εκπονεί μια μακροχρόνια στρατηγική προκειμένου να ενεργοποιηθούν επενδυσεις για την ανακαίνιση του κτιριακού τομέα (άρθρο 5).

•Καθιστά υποχρεωτική την ενεργειακή ανακαίνιση του 3% της επιφάνειας των ιδιόκτητων δημοσίων κτιρίων με ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250 τμ (άρθρο.6).

•Οι Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας απαιτείται να εκπονούν σχεδια δράσης για την ανακαίνιση των κτιρίων τους, να καθιερώνουν συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και εφόσον είναι οικονομικά εφικτό ναυλοποιούν τα μέτρα που προτείνονται στα σχέδια δράσης (άρθρο 6).

•Οι φορείς του Δημοσίου πρέπει να αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής από-δοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονομικήαποδοτικότητα (άρθρο 7).

•Τα κτίρια που αγοράζονται ή μισθώνονται από το Δη-μόσιο πρέπει να είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας "Γ" (άρθρο 7).

•Αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2017, καθιερώνεται καθεστώς επιβολής προς τους διανομείςενέργειας ή και εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας για την επίτευξη στόχου εξοικονόμησης ενέργειας έωςτο 2020 (άρθρο 8).•Ο στόχος αφορά σε ετήσιες νέες εξοικονομήσεις και ισούται με 1,5% των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανομέων ενέργειας είτε όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, του μέσου όρου των ετών 2010,2011, 2012. Τα καθεστώτα επιβολής μπορούν να συνδυασθούν με εναλλακτικά μέτρα πολιτικής (άρθρο 8).

•Καθιερώνεται σύστημα ενεργειακών ελέγχων από ανεξάρτητους πιστοποιημένους ενεργειακούς ελεγκτές (άρθρο 9).

•Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί για τις μημικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκτός εάν εφαρμόζουνσύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης(άρθρο 9).

•Υποχρεωτική διάθεση από τους παρόχους ατομικών μετρητών και ευφυών συστημάτων μέτρησης της ενέργειας (άρθρο 10).

•Υποχρέωση για παροχή πληροφοριών τιμολόγησης βασιζόμενων στην πραγματική κατανάλωση (άρθρο 11)

•Πακέτο μέτρων για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης, συμπαραγωγήςυψηλής απόδοσης και χρήση θέρμανσης και ψύξης από απορριπτόμενη θερμότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υποχρέωση διενέργειας ανάλυσης κόστους οφέλους σε περιπτώσεις συγκεκριμένων δράσεων, όπως σχεδιασμός νέων θερμικών εγκαταστάσεων ή ουσιαστικών ανακαινίσεων υφισταμένων(άρθρο 14).

•Προωθείται η αγορά παροχής ενεργειακών υπηρεσιών γνωστές ως ESCO’s (άρθρο 18).

•Δημιουργείται ένα ειδικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης για τη χρηματοδότηση μέτρων βελτίωσης τηςενεργειακής απόδοσης (άρθρο 20).

•Προσωρινά μέχρι τη σύσταση του Ταμείου, μπορεί ναχρησιμοποιηθεί το Πράσινο Ταμείο ως ταμείο χρηματοδότησης έργων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 20). 

•Εκπονείται σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση τηςενεργειακής πενίας (άρθρο 27).


More news
Εξοικονομώ κατ' οίκον 2
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ (Σύμφωνα με το γραφείο τύπου του ΥΠΑΝ)   Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικ ...
Procurement engineer
Μηχανικός  προμηθειών Ο μηχανικός προμηθειών  ασκεί ένα απαιτητικό και υψηλού κύρους επάγγελμα. Λίγα πανεπιστήμια στο κόσμο  προσφέρουν ειδικευμένη εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα. Οι περισσότεροι μηχανικοί προμήθειων έχουν πτυχίο στους παραδοσιακούς  κλάδους της μηχανικής (μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχι ...
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων κονσερβοποιείων
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων κονσερβοποιείωνΗ εταιρεία ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ,  εκ των μεγαλύτερων κονσερβοποιείων  της Ελλάδας, με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, εφαρμόζει και τηρεί περιβαλλοντικές δράσεις  με στόχο:§  Την παραγωγή ασφαλών ...
Subsidies for treatment of industrial wastewater
Subsidies for treatment of industrial wastewater 
Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)
Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)Σύμφωνα με την ΚΥΑ: 1.       Ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία καθώς και τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια του ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) 2.       Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική εγγραφή και κα ...
Έλληνες εφοπλιστές πρωταγωνιστούν στη μεταφορά LNG
lng
UK - To μεγαλύτερο πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ευρώπη κατασκευάζεται από Έλληνες.
UK -   Περισσότεροι από 23.000 ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ που τοποθετούνται στην επιφάνεια της δεξαμενής Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ κοντά Γουόλτον, Surrey. Το πάρκο  το οποίο είναι στο μέγεθος  οκτώ γηπέδων ποδοσφαίρου, αναμένεται να παράγει  5.800.000 κιλοβατώρες  ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χ ...
UK - Πρόγραμμα "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"
UK - Σε ποιους απευθύνεταιΕπιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙ) από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Διευκρινίζεται ότι : - η επιχείρηση δε ...
UK - Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
UK -                           Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2706/15.12.2015 η Κ.Υ.Α. 51373/4684/25.11.2015 “Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» και στο ΦΕΚ Α 174/15.12.2015 η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15-12-20 ...
UK - Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
UK - Προδημοσίευση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-202012/10/2015Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μ ...
UK - Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
UK - Προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Ενίσχυση Τουριστικών Μ ...
UK - O TAP Αναθέτει Τρεις Συμβάσεις για Εξοπλισμό Σωληνώσεων | Δύο Ιταλικές Εταιρείες Επελέγησαν ως Ανάδοχοι
UK - Μπάαρ, Ελβετία. O Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) ανέθεσε τρεις συμβάσεις για τη μελέτη, κατασκευή, και παράδοση εξαρτημάτων σωληνώσεων, μονωτικών αρμών, και αποξεστών 48 και 36 ιντσών. Ο εξοπλισμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί για ποικίλες κομβικές λειτουργίες του αγωγού και θα τοποθετη ...
UK - Αναθέσεις έργων απο τον TAP
UK - MEDIA RELEASE 16.10.2015                       TAP Awards Three Pipeline EquipmentContracts                 Tw ...
UK - Ανάθεση προμηθειών απο τον TAP (trans andriatic pipeline) στην Siemens
UK -            TAPAwards Turbo Compressors Contract to Siemens   Baar,Switzerland. Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) has awarded the contract for the supplyof six gas turbine turbo compressor units to Siemens AG. Half of thes ...
UK - FIDIC International Infrastructure Conference
UK - The FIDIC International Infrastructure Conference is the major international event that is dedicated exclusively to the infrastructure sector. Its participants are decision makers of the major consulting engineering firms, contractors, clients, governments and financial institutions working for ...
UK - Εκτυπωμένο κτήριο γραφείων σχεδιάζει το Ντουμπάι
UK - Ντουμπάι Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι προχωρά άμεσα στη δημιουργία του πρώτου οικοδομήματος που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος γραφείων η κατασκευή του οποίου θα γίνει με εκτυπωτή 3D. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα που θα έχει συνολική επιφ ...
UK - Ολοκλήρωση Διάσπασης CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε
UK - 2015 11/06/2015 Ανακοίνωση Επιχειρηματικών Εξελίξεων (Ολοκλήρωση Διάσπασης CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) Σε συνέχεια προγενέστερης ανακοίνωσης της 31ης Μαρτίου 2015, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει την έγκριση της διάσπασης των δραστηριοτήτων της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. από ...
UK - Ο TAP εκδίδει Προσκλήσεις Υποβολής Προσφορών για το Υποθαλάσσιο Τμήμα του Αγωγού
UK - 09 Ιουνίου 2015 Μπάαρ, Ελβετία. Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG) εξέδωσε Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (ΠΥΠ) για τη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή και Εγκατάσταση (ΜΠΚΕ) του υποθαλάσσιου τμήματος του έργου. Ο διαμέτρου 36 ιντσών αγωγός θα διασχίζει την Αδριατική Θάλασσα –μεταξύ των α ...
UK - Μεγάλα έργα: Νέα κατασκευαστικά project σε εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον και αστική δόμηση.
UK - Στην Ελλάδα του 2014 τα μεγάλα έργα δεν είναι μόνο τα οδικά. Σε μία περίοδο που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για την ανάταση του κατασκευαστικού κλάδου αλλά και των προμηθευτών του έρχονται πολύ μεγάλα, σπουδαία έργα που ξεφεύγουν από την συνηθισμένη ατζέντα. Εκπαίδευση και Ενέργεια είναι μεταξύ ...
Faq
Talk with us
Fill the form with your phone and our partner will contact you directly.
The telephone service is open from 9 am until 9 pm

Useful