-

Εφαρμογή των αντίστροφων δημοπρασιών στην προμήθεια

Ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου


Η ενέργεια, είτε πρόκειται για φυσικό αέριο είτε για ηλεκτρική ενέργεια, είναι ένα προϊόν που δεν διαφοροποιείται εύκολα μεταξύ των προμηθευτών. 

Το αέριο είναι φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισμός είναι ηλεκτρισμός, ανεξάρτητα από το ποιος το πωλάει.  Αυτό μειώνει την πιθανότητα ο αγοραστής να επιλέξει με βάση κάτι  διαφορετικό από τη χαμηλότερη τιμή, πράγμα που ενθαρρύνει τους προμηθευτές να οδηγούν τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερες.

 

Οι αντίστροφοι πλειστηριασμοί επιτρέπουν τη διεξαγωγή της υποβολής προσφορών σε πραγματικό χρόνο και λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια των ενεργειακών αγορών, μπορούν να είναι πολύτιμες τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον προμηθευτή ενέργειας.

Τα παραδοσιακά συστήματα ζήτησης προσφορών που χρησιμοποιούνται για την αγορά ενέργειας δεν επιτρέπουν στους προμηθευτές να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις συνθήκες της αγοράς καθώς αυτές μεταβάλλονται συνεχώς. 

Η αβεβαιότητα σχετικά με το πότε οι άλλοι προμηθευτές θα υποβάλουν προσφορά ή πότε ο αγοραστής θα αγοράσει, υποχρεώνει τους προμηθευτές για λόγους προστασίας να προσφέρουν τιμές μεγαλύτερες από αυτές που ίσως θα μπορούσαν να προσφέρουν, γεγονός που εμποδίζει τους καταναλωτές  να λάβουν τη χαμηλότερη τιμή που μπορεί να υπαγορεύει η αγορά. 

 

Με την χρήση αντίστροφων δημοπρασιών ενέργειας η υποβολή προσφορών γίνεται on line  σε πραγματικό χρόνο, οι προμηθευτές μπορούν να εξετάζουν καλύτερα τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, να καταθέτουν επαναληπτικές προσφορές μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο της αντίστροφης δημοπρασίας και να γνωρίζουν  στο τέλος της δημοπρασίας εάν έχουν κερδίσει την προσφορά ή όχι. 

Αυτή η διαδικασία  μειώνει το κίνδυνο που εμπεριέχει για τον προμηθευτή η παραδοσιακή υποβολή μίας τιμής  αγνοώντας την στάση του ανταγωνισμού και του χρόνου απόφασης του καταναλωτή, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των τιμών για τον καταναλωτή.

 

Δεδομένου ότι το ενεργειακό κόστος  αποτελεί σημαντικό κόστος για πολλούς οργανισμούς, ο στόχος είναι να μειωθεί το κόστος αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο.

 Για τους λόγους που περιεγράφηκαν παραπάνω, οι αντίστροφες δημοπρασίας ενέργειας είναι  σε θέση να το κάνουν, βοηθώντας πολλούς οργανισμούς να εξοικονομήσουν χιλιάδες ευρώ σε ενεργειακό κόστος.


Συχνές ερωτήσεις
Μιλήστε μαζί μας
Συμπληρώστε την φόρμα με το τηλέφωνό σας και συνεργάτης μας θα σας καλέσει άμεσα.
Η τηλεφωνική υπηρεσία λειτουργεί από τις 9 πμ εως τις 9 μμ

Χρήσιμα